Reload page after call api

Có cách nào render lại page sau khi call api success không mọi người nhỉ?
Mình cảm ơn!

Chào bạn. Vì Tini App đang dùng cơ chế stateful nên bạn muốn render lại page hoặc thành phần nào khác chỉ cần set lại data/props của nó sau khi call api success là được ạ.

index.txml
<view>{{value}}</view>
index.js
Component({
 data: { value: 0 },
 methods: {
  loadData () {
   callApi().then((value) => {
     this.setData({ value });
   })
  }
 }
});

Hoặc bạn có thể tham khảo thêm ở đây Component Object | Tini App