Run tini app on window (using terminal)

Mọi người cho em hỏi là em có tải tini app studio về chạy thử trên window.

Trong quá trình sử dụng thì app rất là lag lúc load project + lúc chạy simulator.
Em không biết là do máy em hay là do ứng dụng chưa optimize cho window.

Sau khi mở terminal để thì em không thể input vào gì được.
Mong được mọi người giải thích.

Em cảm ơn

bạn vào menu>view> compiler log và gửi mình compiler log nhé