Sử dụng basic content(icon)

Cho mình hỏi tini chỉ có 1 số icon mẫu thế ah. Muốn dùng icon khác thì sử dụng như thế nào. Với chỉnh lại màu của icon như thế nào

Chào bạn,
Hiện tại icon chỉ hỗ trợ một số mẫu đã được liệt kê tại docs: icon | Tini App.
Bạn có thể thay đổi mẫu bằng cách thay đổi thuộc tính type của icon.
Nếu muốn thay đổi màu sắc bạn có thể truyền mã màu vào thuộc tính color.
Ví dụ:

<icon type="warning" color="#FF424F" />

Hiện tại, nếu bạn muốn sử dung các mẫu icon khác bạn phải sử dụng thẻ image và custom lại: image | Tini App.