Sử dụng webgl trong tini-app

Mọi người cho em hỏi cách sử dụng webgl trong tini. Em đang sử dụng < canvas type=“webgl”> tuy nhiên không rõ cách sử dụng và render model lên canvas.
Em có thử qua các thư viện webgl như Threejs, Babylonjs tuy nhiên 2 thư viện cần HTMLCanvasElement để render, trong khi < canvas> của tini lại không hỗ trợ get HTMLCanvasElement.
Mong được mọi người hỗ trợ ạ! Em cảm ơn.

Hi @sonha
Em có thể xem cách dùng canvas ở đây nhé: canvas | Tini App

Cảm ơn anh, em đã edit lại câu hỏi. Anh dành chút thời gian hỗ trợ em với nhé!

Em cho anh xem thử code chỗ đó nhé