Send email and navigate to website

  1. Cho mình hỏi bên mình có api nào khi KH nhấn vào thì mở ra email để KH soạn và email không, có api nào đi tới 1 website cụ thể không vậy ạ?
  2. Mình đang sử dụng hàm my.getUserInfo để lấy email và sđt của KH nhưng chưa biết cấp quyền như thế nào để lấy được. Mình hỏi khi app đã deploy chứ không phải giả lập trên Studio.
    Mình cảm ơn!

Chào bạn @Quan_Nguyen ,

Trước tiên cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi cho team, mình xin phép trả lời lần lượt các câu hỏi của bạn như sau:
1.

  • Hiện tại để đi tới 1 website cụ thể thì Tini framework có cung cấp cho bạn một component web-view giúp người dùng có thể hiển thị một trang web trong Tini app. Điểm lưu ý là bạn cần phải cấu hình tên miền của trang web mà bạn muốn hiển thị trong phần Cài đặt chung > Tổng quát > Quản lý tên miền trên Tini console trước khi sử dụng component web-view.
  • Về vấn đề mở ra email để KH soạn và gửi email thì hiện tại Tini framework chưa hỗ trợ việc đó, tuy nhiên team sẽ xem xét và hỗ trợ tính năng này trong thời gian sắp tới
  1. Đối với các tác vụ liên quan đến cấp quyền cho App thì bạn có thể truy cập vào Tini Console, sau đó vào mục Cài đặt chung > Cấp quyền và chọn các quyền cần thiết để yêu cầu cấp quyền như hình bên dưới đây.

    Hệ thống admin sẽ xem xét và phê duyệt các yêu cầu cấp quyền trong thời gian sớm nhất.

Cảm ơn bạn!

1 Like

Cảm ơn bạn nhiều!!!

1 Like