ShortCut Select Lauguage Mode trên TiniApp?

hi @verus2411 ,
Hiện tại mỗi file được mở, tini studio sẽ tự động set language mode tương ứng với file đó. Ví dụ như mở file có ext .txml thì language mod TXML sẽ được set.
Nếu bạn muốn tự động set language mode thì có thể thay đổi ở status bar:
Screen Shot 2021-07-13 at 16.27.15
Cho mình hỏi là mục đích bạn thay đổi mode và tần suất bạn phải làm việc này có nhiều hay ko nhỉ?
Nếu TXML language mode hiện tại có nhược điểm thì bạn cho mình thêm thông tin để có thể làm cho nó thông minh lên hơn được ko nhỉ?

1 Like

mình dùng cho file sjs muốn định dạng giống js
Mình là được rồi nha, có short cut thì tốt hơn :>

1 Like

Hiện tại tini studio chưa implement language mode cho sjs ( trong tương lai sẽ implement).
Hoặc mình suggest thêm 1 cách nữa là bạn vào phần setting của tini studio, Edit config file associate của file sjs về js với config sau:

  "files.associations": {
        "*.sjs": "js"
    }

như vậy thì file sjs sẽ kế thừa language mode của js.

1 Like