Submit app trên dev center bị lỗi

hi,
khi mình nhấn nút submit build for review trên dev center thì bị lỗi như trong hình

khi mình vào app trong tiki thì cũng bị lỗi (nút xám) ko Mở được app.

vậy mình cần làm gì để chạy thử được app trên môi trường máy thật vậy?

Hi bạn @MaxDotA

Khi submit một release thì build đính kèm phải ở trạng thái ready. Mình sẽ check lại nguyên nhân tại sao build số 1 bị failed.
Hiện tại phiền bạn upload lại một build mới và submit lại release mới.

Cám ơn bạn