Syntax trong file app.json gây lỗi app

Hi team,

Hiện tại em có gặp trường hợp thêm dấu phẩy ở cuối line file app.json thì gây lỗi ở app

Mong team có thể improve chỗ này ạ, thanks mn.

Cám ơn em đã góp ý.
Team sẽ ghi nhận điểm này để cải thiện cho Studio thông minh hơn nhé