Tổng quan về Tini Studio

KHÁM PHÁ TINI STUDIO - BỘ PHẦN MỀM PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG TRÊN NỀN TẢNG TINI APP

Tini Studio là công cụ dùng để phát triển mini app trên nền tảng Tini App. Công cụ này cung cấp các tính năng như quản lý, phát triển app, giả lập thiết bị, debug, và tải app lên Tiki Developer Center.

Project management

Tini Studio cho phép tạo dự án Tini app, quản lý các tập tin mã nguồn, công cụ Git và quản lý npm package.

Simulation software

Cho phép giả lập quá trình chạy Tini App ngay trên Tini Studio thay vì phải đem ứng dụng lên thiết bị di động để chạy.

Powerful Developer Tools

Cung cấp bộ development logging tools thông qua Compiler Log và DevTools Console.

Inspector / Debugger / Remote Debugging

Đi kèm bộ công cụ debug:
UI inspector
Console debugger
Remote debugger via Real device

Code Editor

  • Autocomplete - tự động gợi ý cú pháp và hàm của TXML/TCSS và API, góp phần tăng năng suất viết code.
  • Organize Code outline
  • Code syntax highlighting - hỗ trợ đối với ngôn ngữ TXML/TCSS/ Tini Javascript và các JS API của Tini App, giúp cho source code trở nên dễ đọc hơn.
  • Light/dark theme
  • Linting - phát hiện nhanh các lỗi cú pháp ngay trong quá trình viết code.

Open for Extension

Cho phép developer contribute các feature mới thông qua các extention thông qua Open VSX Registry

Latest Release


Version 1.33.4

Tìm hiểu ngay tại: Tổng quan về Tini Studio | Tini App

TINI APP - Tiện Ích Của Tôi: Nền tảng xây dựng ứng dụng tối ưu

#tiki #tiniapp #miniapp #technology #developers #Tinistudio

2 Likes

Nên giới thiệu nhiều hơn, nội dung như quảng cáo ấy các bạn.

2 Likes