Tạo affiliate link thông qua môi trường dev

Xin chào mọi người, e tên là Lý, là dev NodeJS.

Hiện tại e đang tìm hiểu chương trình https://affiliate.tiki.com.vn của Tiki
Bài toán của e là không biết trước được link sản phẩm cần affiliate và có rất nhiều link sản phẩm. Nhưng e cần generate ra link affiliate mỗi khi người dùng tương tác với link của Tiki (Cụ thể là website e đang làm)

Làm sao để có thể generate từ phía server link tiếp thị này ạ? Tiki có các RestAPI nào hỗ trợ việc này không?

Cảm ơn!

Hi Lý,
Hiện tại Tiki không có API chính thức nào cho đối tác Affiliate tạo link theo luồng backend → backend, mọi link phải tạo bằng tay qua trang https://affiliate.tiki.com.vn.

Mình nghĩ Lý có thể bypass bằng cách tham khảo API nào được gọi khi click vào nút “Chia sẻ nhận +5.500 xu” như trong hình. (lưu ý: sẽ cần Tiki Access Token của Lý, và có expire time).

Cảm ơn a!

E sẽ tìm hiểu thêm.