Tạo function format lại dữ liệu hiển thị

Em đang làm 1 chức năng format lại giá tiền sản phẩm, VD: 30000 sẽ format thành 30.000 đ. Làm thế nào để e viết 1 function dạng helper như thế nhỉ mọi người. Em cám ơn

Chào anh,
Anh có thể tham khảo đoạn code này nhé:

helpers/index.js

// Format money 1000 --> 1.000đ
export const moneyFormatter = (number, currency = 'đ') => {
  return parseInt(number).toLocaleString('vi-VN') + currency;
};
1 Like

Cám ơn a rep nhiệt tinh quá :smiley: , nhưng ý em hỏi là làm thế nào để gọi dữ liệu mà helper trả về ra ngoài view txml. Em có tìm trên doc nhưng không thấy có mô tả. Em cám ơn

Chào anh,
Có 2 cách để giải quyết vấn đề của anh:

  • Cách 1: Cài đặt hàm format ở file .sjs. Sau đó import vào .txml và sử dụng trực tiếp. Anh có thể đọc thêm tại đây.
  • Cách 2: Trong page hoặc component, anh khai báo một data mới vd: formattedMoney và format nó trong file .js và hiển thị formattedMoney ở .txml.

Anh có thể tham khảo hướng dẫn ở video này

1 Like

em hiểu cách làm r, cám ơn anh nhé :smiley:

1 Like