Từ tini app này có thể chuyển sang tini app khác không?

Em có nhu cầu như này: Từ mini app hiện tại, user nhấn một button trong app thì một mini app khác sẽ được mở ra, cùng với một số dữ liệu từ app ban đầu. Có thể làm điều đó không ạ?

Chào bạn @Anh_Quan_Vu_D_ng

Tini App có hỗ trợ bạn nhảy sang một Tini App khác nhé. Bạn có thể xem thêm docs tại đây: my.navigateToMiniApp | Tini App