Tabs not working

Hi mọi người, em không sử dụng được component tabs như trong hình. Mong mọi người chỉ dẫn.

Bạn thử re-compile lại dự án nhé Tools → Compile

@thanhbinh cũng không work ạ

@Felix_Vo , Bạn kiểm tra trong package.json đã có package @tiki.vn/tini-ui chưa nhé.
Nếu có rồi bạn cần phải yarn để cài package.
Nếu chưa có thì bật terminal chạy lệnh yarn add @tiki.vn/tini-ui để cài package.

1 Like