TCSS có sử dụng được biến hay ko

Không biết tcss có hỗ trợ sử dụng đc các biến khai báo sẵn ko ạ

tcss hỗ trợ các css varables nhé em: Using CSS custom properties (variables) - CSS: Cascading Style Sheets | MDN

Em có thể xem thêm các variable có sẵn trong Design System: Cách sử dụng | Tini App
Hoặc sử dụng tini-style, là một css utilities library sử dụng các css variable: Install | Tini App