Test việc nhảy từ app này sang app khác

Như tiêu đề, app em có chức năng để nhảy qua tini app khác, em muốn test việc này ở local thì có cách nào không ạ?