Thời gian xử lý Yêu cầu Đăng ký Nhà phát triển cho doanh nghiệp

Hiện em đã đăng ký Nhà phát triển cho doanh nghiệp (xác nhận email từ ngày 17/05/2022) nhưng đã hơn 1 tuần này chưa thấy không tin gì thêm từ Tiki, mong được đội ngũ Tiki Console hỗ trợ thêm để quá trình đăng ký được hoàn thành ạ

2022-05-26_144756