Tích hợp Typescript vào MiniApp

Dạ chào mọi người,
Cho em hỏi là hiện tại có thể sử dụng Typescript cho MiniApp được không ạ? Và em cần setup những gì để có thể sử dụng Typescript ạ?

Cảm ơn mọi người.

package https://github.com/tikivn/tini-ui/tree/main/packages/tini-ui hiện viết bằng typescript, em có thể tham khảo.

Hiện compiler của tiniapp chỉ hỗ trợ ES, tuy nhiên em vẫn setup dùng typescript bằng cách watch để transpile TS sang ES, rồi dùng ES đó làm entry cho tiniapp.

- es/             
 |- pages/          
 | index.js         
 | index.txml        
 | app.js          
 | app.json         
- src/            
 |- pages/          
 | index.ts         
 | index.txml        
 | app.json         
 | app.ts          
 tsconfig.json        

es folder sẽ vai trò như dist folder và sinh ra tạm thời nhé.

tsc, nó không copy file non ts | js file, em có thể dùng thêm gulp để copy những non js file. sample script: https://github.com/tikivn/tini-ui/blob/main/packages/tini-ui/scripts/compiler.js

1 Like

dạ e cám ơn anh, để e thử setup :smiley: