Tiki Hacking Trail 2022 | GIA HẠN Bình chọn dự án yêu thích nhất với giải thưởng trị giá 20.000.000VNĐ

:star: BÌNH CHỌN DỰ ÁN YÊU THÍCH NHẤT VỚI GIẢI THƯỞNG TRỊ GIÁ 20.000.000VNĐ :star:

:1st_place_medal: Chỉ còn vài ngày nữa là đến Chung kết - Demo Day, khán giả hãy bình chọn cho dự án mà bạn yêu thích để giúp đội thi đó giành được Giải dự án được yêu thích nhất của cuộc thi nhé.

:point_right: Cách thức rất đơn giản, bạn chỉ cần bình chọn bằng cách tick vào ô tròn trước tên đội bạn yêu thích. Ban Tổ Chức sẽ dựa vào lượt bình chọn để tính điểm.

:point_right: Thời hạn: Bình chọn sẽ GIA HẠN đến 15:00 ngày 10/07/2022

:1st_place_medal: Giải thưởng Dự án được yêu thích nhất dành cho đội có nhiều bình chọn nhất: 20.000.000 VNĐ*

:fire: Một phần thưởng vô cùng hấp dẫn phải không nào! Các đội thi hãy mau kêu gọi khán giả bình chọn để giành lấy giải thưởng giá trị này nhé!

:game_die: Kết quả sẽ được công bố vào Demo Day.

:drop_of_blood: Lưu ý:

 • Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng
 • Hình thức giải ngân theo thể lệ chương trình

:pushpin: Thông tin liên hệ:

Link Youtube bài trình bài ý tưởng dự án của Top30:

 1. E-comverse
 2. Tiny Travel
 3. BigBook
 4. Helping Hands
 5. Drowsiness Detection
 6. WeShare
 7. ServHub
 8. FoCheck
 9. SB Shuttle
 10. EasyCook
 11. TiTra (Tí Trả)
 12. ReadReviewRead
 13. TiniList
 14. BAKA
 15. TiniUniform
 16. Mua Chung - ThiTruongSi
 17. FoodHub
 18. TIKookI
 19. Tech5
 20. BeanOi
 21. ĐUỔI HÌNH BẮT GIÁ
 22. TikiMuzik
 23. YoloBee Ứng dụng thử đồ thông minh
 24. Doffy
 25. Thiện Tín
 26. Her Box
 27. Fima
 28. Mua Chung
 29. Lu ơi!
 30. TikiX
 • E-comverse
 • Tiny Travel
 • BigBook
 • Helping Hands
 • Drowsiness Detection
 • WeShare
 • ServHub
 • FoCheck
 • SB Shuttle
 • EasyCook
 • TiTra (Tí Trả)
 • ReadReviewRead
 • TiniList
 • BAKA
 • TiniUniform
 • Mua Chung - ThiTruongSi
 • FoodHub
 • TIKookI
 • Tech5
 • BeanOi
 • ĐUỔI HÌNH BẮT GIÁ
 • TikiMuzik
 • YoloBee Ứng dụng thử đồ thông minh
 • Doffy
 • Thiện Tín
 • Her Box
 • Fima
 • Mua Chung
 • Lu ơi!
 • TikiX

0 voters

16 Likes

Good :heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart: