Tiki Hacking Trail 2022 | Phỏng vấn đội thắng cuộc

Cùng xem một đoạn phỏng vấn ngắn nhà vô địch - đội Bean Oi về hành trình các bạn sử dụng Tini App để phát triển sản phẩm.

:point_down:t2: :point_down:t3: :point_down:t4: :point_down:t5: :point_down:t6:

VIDEO TẠI ĐÂY

Nếu bạn vẫn còn các khúc mắc liên quan đến Tini App, tìm hiểu nhanh tại https://developers.tiki.vn/ để đón đọc các thông tin cập nhật mới nhất từ Tini App.

:pushpin: Thông tin liên hệ:

#tikihackingtrail2022 #tikihackathon #tiniapp #hackathon #getbuff

2 Likes