Tini App có tính năng tương tự Git để Team cùng Code không?

Mình đang muốn mọi người trong team cùng code trên 1 project.
Mình muốn hỏi cách để làm việc như vậy:
C1. Có thể đẩy lên Git thông qua TiniApp không hay phải dùng qua IDE khác?
C2. Mình lỡ đăng ký tài khoản cá nhân rồi, liệu mình có thể chuyển sang tài khoản công ty và tải khoản công ty có hỗ trợ vấn đề này không?
Thanks,

hi @verus2411 ,
C1. Yes, nếu trong project của bạn đã được init git, hoặc bạn mở 1 project được clone từ github thì team có thể đẩy lên git thông qua Tini studio.
Screen Shot 2021-07-13 at 13.37.21

Tiki có thể hỗ trợ việc chuyển đổi giữa các loại hình tài khoản khác nhau nhé. Tuy nhiên sẽ có một số các ràng buộc liên quan từng loại tài khoản chẳng hạn tài khoản công ty sẽ yêu cầu một số giấy tờ và hợp đồng liên quan đến công ty.

Trước mắt bạn có thể sử dụng account cá nhân để trải nghiệm hệ sinh thái của Tini App. Khi bạn đã ready để publish app với dưới tên công ty thì lúc đó bạn có thể yêu cầu ở đây để team mình hỗ trợ nhé.