TiniApp zero to [.]ero

Xin chào các bạn.
Mình lập topic này như một nhật kí để xem lại quá trình mình bắt đầu tìm hiểu lập trình tiniapp bắt đầu từ con số 0 ( 0 = không biết gì).

Day 1: Mình ngồi đọc tài liệu bắt đầu của tini app, một số chỗ có sai chính tả ::)). Nói chung là mình hiểu sơ sơ và thấy cần phải đọc thêm về javascript, json, css. Chắc tài liệu này là dành cho người đã có kinh nghiệm.

  • Nếu team phát triển tạo ra một khóa học xây dựng một app sử dụng tini platform như các khóa học trên udemy thì hay biết mấy
1 Like

Day 2: Give up (J4F)