Trển khai product

Các a cho e hỏi, e triển khai app trên product thì trong trường hợp e có thay đổi , cần nâng cấp app thì quy trình bên mình như thế nào ạ

  • Logo của app thì e có thể thay đổi ở đâu được ạ

Hello @nguyen_duc1,
Để thay đổi app - mã nguồn cũng như thông tin app (bao gồm logo) - thì bạn lặp lại quá trình như lúc release lần đầu nhé.

A cho e hỏi thêm là thời gian cho 1 lần nâng cấp/thay đổi source thì phát hành lại hết tầm bao lâu ạ @tri.nguyen1

SLA của team hiện tại đang là 3 ngày làm việc. Nghĩa là kể từ khi bạn submit build thì trễ nhất là 3 ngày sẽ có kết quả duyệt.
Nếu các thay đổi của app bạn không nhiều và có ghi chú đầy đủ cho team vận hành của Tini App thì cũng giảm khá nhiều thời gian các bạn vận hành duyệt.

1 Like