Vòng thi bán kết

Cho mình hỏi hôm thi bán kết sẽ thi ở đâu( Teams hay Zoom), thứ tự đội sắp xếp như thế nào?
image

Thi bán kết sẽ diễn ra online trên platform mà BTC chỉ định. Hướng dẫn chi tiết và thứ tự các đội thi sẽ gửi sau đến địa chỉ email của các nhóm trưởng. Do đó, các bạn nhớ thường xuyên check mail nhé.

1 Like