Webview bị lỗi không hiển thị toàn màn hình

trên máy thiệt thì không bị