Xác thực tên miền

Cho mình hỏi, hiện tại mình đang xác thực tên miền nhưng nhận được
thông báo: “Vui lòng kiểm tra bạn đã tải về đúng file auth.txt và đặt
nó vào đúng đường dẫn được chỉ định.” liên tục.
Mình dùng source react-native thì thư mục tiki-validation-code nên đặt
ở đâu để được xác thực.
Chân thành cảm ơn.

Hi, đây là config cho web nên mình đang hiểu ý bạn là bạn đang dùng react-native-web đúng không.
Bạn sẽ cần đưa tiki-validation-code vào root public folder của project hoặc server. Phần này tuỳ vào config của source code và web server của bạn.
Ví dụ như ở sanbox này(React Native - CodeSandbox) thì bạn cần thêm file vào thư mục public: public/tiki-validation-code/auth.txt và sau đó build và release lên web server của bạn để bot của Tiki có thể đọc file đó và approve nhé.
Nếu cần support thêm qua video call bạn có thể ping mình qua slack https://tini-apps.slack.com/

1 Like