Xem file pdf bằng đường dẫn

Mn cho em xin cách xem 1 file pdf ở trên tiki framework với ạ, file pdf là 1 đường url, e nhúng vào webview thì ở thiết bị android thì nó tự động tải file này xuống chứ ko xem dc

Hi e, chỗ này có thể do behavior của browser là nó sẽ auto download file pdf. Em có thể làm 1 site dùng js library để hiển thị nội dung của pdf rồi trỏ webview vào đó hé

1 Like